ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครงาน
ทางบริษัทต้องการบุคคลกร ที่สนใจร่วมเติบโตไปกับเรา


 

ช่างเทคนิค
ฝ่ายติดตั้งและบำรุงแก้ไขด้าน Network

ทุกตำแหน่ง ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล
โทร 02-960-3971-3 ต่อ 118

Welcome to Setgroupsolution.com

Welcome to Setgroupsolution.com ! We are leading company to provide , Design, Installation, Service and Facility solution for Computer and Telecommunication Networks, Security and Professional Audio Visual Systems LAN & WAN Systems & Computer for Education.

ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ผลิตภัณฑ์ / บริการ :   อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสารข้อมูล   ติดตั้งให้บริการระบบทั้งภายในองค์กร  และระหว่างองค์กร และให้บริการระบบ  โครงข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งภายในองค์กร  และระหว่างองค์กร

โครงการก่อสร้างด่านฯถาวร ชลบุรี พัทยา


App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

 

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ