ะบบงานคัดแยกประเภทรถอัตโนมัติ

   

    กรมทางหลวงโดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะมีสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก
ถาวรบนทางหลวงแผ่นดินสายต่างๆทั่วประเทศอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อจำกัดน้ำหนัก
บรรทุกของยานพาหนะที่ใช้งานบนทางหลวงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 

วัตถุประสงค์

        โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำระบบการสั่งการอัตโนมัติ (Automatic Weighing Control System) มาใช้ในการควบคุม


โปรแกรมคัดแยกประเภทรถอัติโนมัติ 

อุปกรณ์ ตู้ ALB  ( ตู้ไม้กั้น )

 


     ลักษณะการทำงานของ ตู้ ALB และไม้กั้น ทำหน้าที่เปิดและปิดไม้กั้น
อัติโนมัติโดยได้รับคำสั่งจาก Software เวลาที่มีรถเหยียบ loop2 ด้าน
ทางเข้าไม้กั้นตรงทางเข้า าก็จะทำการเปิดออกและทำการปิดหลังจาก
รถขับพ้น loop 1 หลังจากรถชั่งน้ำหนักเสร็จไม้กั้นตรงทางออกก็จะทำ
การเปิดให้รถที่ชั่งน้ำหนักเสร็จ ออกจากเครื่องชั่งและเมื่อพ้น loop 3 ไม้กั้นก็ทำการปิดลง กรณีถ้าไม้กั้นตรงทางออกไม่ปิดลงแสดงว่าค่าน้ำหนัก
ยังค้างอยู่ และเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้กั้นตีหน้ารถคันถัดไป Software สั่งไม่ให้
สั่งไม่ให้ไม้กั้นทำการปิดลง

 

 App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา