โปรแกรมระบบคัดแยกประเภทรถอัติโนมัติ

        โครงการนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรม (Software) ควบคุมระบบชั่งน้ำหนักเดิมที่สถานนี
ตรวจสอบน้ำหนักให้เป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถตั้งน้ำหนักพิกัดตามที่ต้องการได้เพื่อที่จะ ให้ระบบทำการบันทึกน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะแสดงผลและประมวลผลเข้า กับระบบต่างๆที่มีอยู่เดิมและที่ติดตั้งใหม่ในโครงการนี้ หรือสามารถรองรับโครงการปรับปรุง ระบบภายในอนาคตได้


ตัวอย่างโปรแกรม คัดแยกประเภทรถอัติโนมัติ


 

 

ตัวอย่างโปรแกรม ผลการบันทึกข้อมูล

 

 

 


     

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา