โครงการติดตั้ง ระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว พัทยา
(Image Processing Detector System - IDS)

ความเป็นมาของโครงการ

 

      การออกแบบการทำงานของ ระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว (Image Processing Detector System - IDS) ซึ่งมีกล้องอิมเมจโพรเซสซิ่ง (Image Processing Camera) แบบติดตั้งประจำที่ ทำหน้าที่ตรวจนับจำนวนและวัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านบริเวณพื้นที่ตรวจการณ์ (Detection Zone) ต่างๆ บนทางหลวงพิเศษ จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลภาพการจราจรแบบทันทีทันใด (Real Time) ผ่านสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) และส่งข้อมูลจำนวนและความเร็วของยานพาหนะที่ได้จากการประมลผลภาพด้วยกล้องอิมเมจโพรเซสซิ่ง ผ่านระบบเครือข่ายมาเก็บในระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder System) และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) เพื่อทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการจราจร รวมถึงแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ และจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ

 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา