โครงการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับกรมทางหลวง (ITS Application For DOH)

ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันมีโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง รวม 2
1. เส้นทางพิเศษสาย 7 ระยะทาง 82 km
2. เส้นทางพิเศษสาย 9 ระยะทาง 64km

รวมทั้งหมด 146km read more

การออกแบบและพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)

1. ระบบประมวลผลภาพ
1.1 ระบบประเมินและคาดการณ์สภาพจราจร
1.2 ระบบประมาณและคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทาง
1.3 ระบบตรวจจับอุบัติภัยแบบอัตโนมัติ
2. ระบบบริหารจัดการที่ศูนย์ควบคุมกลาง
3. ระบบแสดงผลความเร็วและระบบควบคุมยานพาหนะบบอัตโนมัติ

 

การออกแบบและพัฒนาระบบ ITS

Measurement/Incident Detection

 

การทดสอบระบบ Image Processing ในเมืองไทย

 

การแยกประเภทของยานพาหนะตามความยาว จำแนกได้ 3 ประเภท

 

 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา