ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของงาน

 

     พัฒนาระบบชั่งน้ำหนักในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการจัดหาระบบอ่านป้าย
ทะเบียนอัตโนมัติมาใช้ในการถ่ายภาพทะเบียนรถยนต์ที่เข้าสู่ระบบชั่งน้ำหนักและแปลงข้อมูล
ภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เข้าสู่ระบบชั่งน้ำหนักเป็นตัวเลขและตัวอักษรพร้อมเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ แก่ทางราชการ
 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา