โครงการงานติดตั้งป้าย (Variable Message Sign : VMS)

ติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign : VMS) ชนิดสีเดียว (Amber Color) พร้อมโครงป้ายและระบบควบคุมสั่งการ ให้สามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงพิเศษ รับทราบข้อมูลข่าวสารการจราจร การบริการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณชน การประชาสัมพันธ์ ตลอดถึงการรณรงค์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยสามารถสั่ง การควบคุมระยะไกลจากส่วนควบคุมการทำงาน (Control Console) ห้อง Control Room  อาคารศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษ (ลาดกระบัง)  

 

Monitoring Screen

 

 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา