ระบบซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการจราจร Advance Traffic Management System (ATMS)

        ระบบซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารการจัดการจราจร เป็นระบบซอฟท์แวร์สำหรับศูนย์ควบคุม ที่แยกออกจากซอฟท์แวร์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรของผู้ขับขี่ที่ได้เดินทางเข้ามาใช้เส้นทางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง เนื่องจากการที่ในระบบได้ถูกออกแบบให้มีอาคารจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งคอยดูแลการจัดเก็บค่าผ่านทางและการจราจร ในพื้นที่ของจุดเก็บค่าผ่านทางในแต่ละด่านแล้ว  ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมดูแลการจราจรเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการจราจรในพื้นที่ต่างๆนอกเหนือไปจากพื้นที่ของจุดเก็บค่าผ่านทางในแต่ละด่าน โดยที่การดูแลดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องครอบคลุมเส้นทางการจราจรทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ


ตัวอย่างโปรแกรม ATMS


 

 

ตัวอย่างโปรแกรม ATMS

 

 

 


     

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา