โครงการติดตั้งระบบ CCTV บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9

ความเป็นมาของโครงการ

 

     เนื่องจากทางหลวงพิเศษซึ่งเป็นทางที่จัดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน –บางพลี)ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้เส้นทางการรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องของศูนย์บริการข้อมูลบนทางหลวงพิเศษ
      การประสานงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วของหน่วยกู้ภัย บนทางหลวงพิเศษ จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบ CCTVบนเส้นทางดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 สายทางคือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี)และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี)

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อติดตั้งและเชื่อมโยงระบบ CCTV บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน –วัดสลุต) โดยต้องให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ CCTVและระบบ บริหารจัดการ การจราจร (Advance Traffic Management System : ATMS) ของ กท. ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน ทั้งในและนอกกรม ทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวย การจราจร และงานอำนวยความ
ปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้ ครอบคลุมในทุกพื้นที่และ มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยมีพื้นที่ดำเนินการ บนบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) ช่วงถนนศรีนครินทร์–ทางแยกต่างระดับ
ลาดกระบังและทางหลวง พิเศษหมายเลข 9 ช่วงทางแยก ต่างระดับบางปะอิน –ทางแยกต่าง ระดับวัดสลุตโดยผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการตามรูปแบบและข้อกำหนดของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกประการ


 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา