โครงการปรับปรุงด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี  เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี 2554 ทำให้เกิดน้ำท่วม เกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างหลายจังหวัด ทั้งพื้นที่การเกษตร นิคมอุตสาหกรรม ทางสัญจรทางบกถูกตัดขาดเป็นช่วงๆ รวมถึงทางหลวง และทางหลวงพิเศษ ในความดูแลของกรมทางหลวง โดยน้ำท่วมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 มีระดับที่สูง โดยเฉพราะอย่างยิ่งบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรีที่ระดับน้ำท่วมสูงต้องปิดการจราจรโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางบกเพื่อใช้ประโยชน์ในการ เดินทางใดๆได้


วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้าง ยกระดับ ขยายด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี บนทางหลวงหมายเลข 9 ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้แม้เกิดอุทกภัยดังที่เกิดในปี 2554 พร้อมทั้งเพิ่ม ช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางจาก 20 ช่อง เป็น 30 ช่อง เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้ด่านฯธัญบุรีเพิ่มมากขึ้นทุกปี

งบประมาณ : 1,180 ล้าน

Video

 

 

 

 
 

App สำหรับ Monitor
สถาพการจราจรทางด่วนพิเศษ
สายกาญจนาภิเษก

   

    

หน่วยงานเกี่ยวข้อง


 

Network Online Solution

งานด้านคอมพิวเตอร์ / COMPUTER

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์

- บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN SYSTEM)

ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / Network System

- บริการติดตั้งระบบ Optic Fiber พร้อมอุปกรณ์

- บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม / On-Line System

- บริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

- บริการแก้ไขปัญหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

- ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมราคาประหยัดระหว่างประเทศ

 


ยินดีต้อนรับสู่ : Setgroupsolution.com! เราเป็น บริษัท ชั้นนำที่จะให้ออกแบบติดตั้งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคมเครือข่ายมืออาชีพรักษาความปลอดภัยและระบบภาพและเสียง LAN และ WAN และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา